Chó Phú Quốc là một trong những giống chó trung tình và tinh khôn bậc nhất. Ngay cả những du…