Hiện nay, tại Việt Nam, giống chó Alaska đang được rất nhiều gia đình chọn lựa để làm người bạn…